Hội thảo “Quyền sở hữu trí tuệ và Quản lý Quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học”

52803186 - loudspeaker icon. megaphone sign. announcement symbol. white loudspeaker sale icon on red circle background. vector illustration.

Nhằm phát triển và quản lý hiệu quả tài sản trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ đối với lực lượng lao động là cán bộ, sinh viên tại các trường, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như từng bước nâng cao vị thế kinh tế của khu vực; Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo chủ đề “Quyền sở hữu trí tuệ và Quản lý Quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học”

* Thời gian: 8h00 ngày 18/10/2019

* Địa điểm: Hội trường VPĐD Cục SHTT, tầng 3, 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

* Một số nội dung chính của Hội thảo:

– Quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học

– Các giải pháp thúc đẩy năng lực sáng tạo và đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học Việt Nam.

– Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh tự chủ đại học.

– Đầu tư cơ sở vật chất và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học.

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng thông qua Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã có thư mời đại diện lãnh đạo Đại học Huế và một số nhà khoa học trong Đại học Huế. Tại Hội thảo này, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sẽ cử một số nhà khoa học tham dự để tiếp thu và phát triển các tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

Tiếng Việt