Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus suis type 2 ở lợn giết mổ trên địa bàn thành phố Huế và tạo dòng, biểu hiện gene mã hóa 6-phosphogluconate-dehydrogenase protein trong E.coli BL21

 Nội dung tóm tắt: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện Streptococcus suis (S. suis) type 2 trong 100 mẫu dịch mũi của lợn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm S. suis type 2 ở ở lợn giết mổ trên địa bàn thành phố Huế là 9%. Từ những mẫu phân tích bằng kỹ thuật PCR cho kết quả dương tính với S. suis type 2, nhóm tác giả đã phân lập vi khuẩn thuần, tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên bề mặt 6-phosphogluconate-dehydrogenase (6PGD) của vi khuẩn S. suis type 2 trong E. coli BL21 (DE3). Gene mã hóa kháng nguyên 6PGD phân lập được có độ dài 1428 bp, mã hóa chuỗi polypeptide chứa 475 amino acid, tương đồng 99% so với gene 6PGD được công bố trên GeneBank (mã số: gb|CP000407.1). Kết quả phân tích điện di SDS cho thấy protein dung hợp 6PGD-GST biểu hiện bởi tế bào E. coli BL21 (DE3) có khối lượng phân tử khoảng 76 kDa.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Lê Công Thịnh, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Hòa

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)

 Tập, (số), trang: 24, 2, 31-40

 Số ISSN/ISBN: 1859-4751

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 65

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt