XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC GEN ĐỘC TỐ Ở CÁC CHỦNG Vibrio GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC GEN ĐỘC TỐ Ở CÁC CHỦNG Vibrio GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Tế bào, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 129, 1A,

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 23

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt