Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum

 Nội dung tóm tắt: Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Ngô Thị Minh Thu, Đặng Thanh Long, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 Tập, (số), trang: 9, 1,

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 33

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt