Tinh sạch chitinase của Trichoderma asperellum bằng hệ hai pha polyethylene glycol/potassium phosphate

 Nội dung tóm tắt: Tinh sạch chitinase của Trichoderma asperellum bằng hệ hai pha polyethylene glycol/potassium phosphate

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, La Phương Thảo, Hoàng Tấn Quảng

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 10, 4A, 833-838

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2012

 File đính kèm:

 Số lần xem: 24

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt