Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) ở cây Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant)

 Nội dung tóm tắt: Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu trong nghiên cứu tạo dòng và xác định trình tự gen rbcL mã hóa ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) ở cây Mesembryanthemum crystallinum. Rubisco thường được biết đến như enzyme chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở các loài thực vật C3, Rubisco thường xúc tác cho phản ứng cố định CO2 của Ribulose-1,5-biphosphate (RibuBP) trong quá trình quang hợp theo chu trình Calvin, tuy nhiên ở các nhóm thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism), cơ chế quang hợp không chỉ phụ thuộc vào enzyme Rubisco mà còn phụ thuộc vào enzyme Phosphoenolpyruvatecarboxylase (PEPC). Cây M. crystallinum là một loài thực vật đặc biệt, mang đặc tính quang hợp trung gian của cả hai nhóm thực vật C3 và CAM. Loài cây này có thể thực hiện quang hợp theo cơ chế C3 hoặc CAM tùy thuộc vào từng giai đoạn sinh trưởng hoặc do tác động bất lợi của môi trường. Trong nghiên cứu này, đã tiến hành tách dòng và giải mã trình tự gen rbcL mã hóa Rubisco từ lá cây M. crystallinum. Kết quả nghiên cứu cho thấy gen rbcL có độ dài 1363 bp, mã hóa chuỗi polypeptide chứa 453 amino acid . So sánh trình tự gen rbcL đã giải mã của cây M. crystallinum với gen rbcL đã được công bố trên ngân hàng gen với số đăng ký HM850175.1 cho thấy mức độ tương đồng giữa hai gen này là 99%.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Tường Vy, Ho

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

 Tập, (số), trang: 53-60

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 375

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt