Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum

 Nội dung tóm tắt: Laccase thuộc nhóm enzyme oxi hóa nhân đồng, xúc tác phản ứng oxi hóa nhiều hợp chất hữu cơ vòng thơm khác nhau khi có mặt của oxy. Laccase được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt công nghiệp dệt, nhuộm và xử lý ô nhiễm môi trường. Gen mã hóa laccase ở nấm F. oxysporum HUIB02 được phân lập bằng phản ứng khuếch đại PCR với cặp mồi đặc hiệu có kích thước khoảng 2 kb. Sau khi được tạo dòng và giải trình tự, gen Folac3 có chiều dài 1957 nu gồm 3 đoạn exon và 2 đoạn intron mã hóa một protein có chiều dài 617 aa. Phân tích cấu trúc protein Folac3 cho kết quả là một protein nội bào không có trình tự tín hiệu peptide và có 7 vị trí glycosyl hóa kiểu N. Cấu trúc bậc 2 Folac3 bao gồm 6 chuỗi xoắn α và 30 phiến β, trong khi cấu trúc không gian Folac3 tương đồng cao với enzyme oxi hóa nhân đồng ở S. cerevisiae. Kết quả tạo dòng thành công gen Folac3 sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu di truyền quan trọng cho phân tích biểu hiện dị chủng tái tổ hợp cũng như ứng dụng laccase tái tổ hợp sau này.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà, Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 1-10

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 80

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt