Tạo dòng và biểu hiện gene eltB mã hóa tiểu phần B của độc tố không chịu nhiệt của Escherichia coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy

 Nội dung tóm tắt: Tạo dòng và biểu hiện gene eltB mã hóa tiểu phần B của độc tố không chịu nhiệt của Escherichia coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Công Thịnh, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)

 Tập, (số), trang: 25, 2, 50 - 57

 Số ISSN/ISBN: 1859-4751

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 84

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt