Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa tiểu đơn vị kháng nguyên bám dính 987P từ Escherichia coli 13NT

 Nội dung tóm tắt: Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa tiểu đơn vị kháng nguyên bám dính 987P từ Escherichia coli 13NT

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Tám, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Phan Văn Quyết, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013 (quyển 1)

 Tập, (số), trang: 312-316

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 51

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt