Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein p65 từ Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 (DE3)

 Nội dung tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công gen p65 mã hóa protein p65 của Mycoplasma hyopneumonia (M. hyopneumonia) được phân lập từ các mẫu phổi lợn ở Thừa Thiên Huế. Đoạn gen p65 được khuếch đại và gắn vào vector pET 200/D-TOPO và sau đó biến nạp vào chủng E. coli BL21(DE3). Kết quả cho thấy rằng gen p65 có kích thước khoảng 936 bp, mức tương đồng với trình tự gen được công bố trên GenBank (mã số: CP003131.1) là 100%, mã hóa chuổi polypeptide dài 311 axit amin và có tương đồng với chuổi polypeptide được công bố trên GenBank (mã số: AAB67173.1) là 100%. Phân tích điện di SDS-PAGE trong điều kiện biến tính cho thấy protein dung hợp 6xHis-p65 có khối lượng phân tử khoảng 37 kDa.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Đức Thạo và cs

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1c, 11-19

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 140

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt