TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN 3-1E TỪ EIMERIA ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN 3-1E TỪ EIMERIA ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng, Lê Công Thịnh, Trần Thị Việt Luân

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y

 Tập, (số), trang: XXII, 7, 60-67

 Số ISSN/ISBN: 1859-4751

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 44

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt