Tái sinh chồi in vitro cây nhân trần (Adenosma indianum (Lour.) Merr.)

 Nội dung tóm tắt: Tái sinh chồi in vitro cây nhân trần (Adenosma indianum (Lour.) Merr.)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Phan Thụy Trúc Như, Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Lệ Quyên

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)

 Tập, (số), trang: 18, 30-37

 Số ISSN/ISBN: ISSN 0866-7780

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 31

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt