Tách chiết protein từ ty thể của cây Mesembryanthemum crystallinum bằngphương pháp sử dụng phenol”

 Nội dung tóm tắt: Tách chiết protein từ ty thể của cây Mesembryanthemum crystallinum bằngphương pháp sử dụng phenol”

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)

 Tập, (số), trang: 11, 3, 487-493

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 52

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt