Sức sản xuất thịt, trứng của gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Sức sản xuất thịt, trứng của gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 119, 5,2016, 57-65

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 23

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt