So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua nhập nội trên đất phù sa và đất cát nội động trong vụ xuân hè 2014 tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua nhập nội trên đất phù sa và đất cát nội động trong vụ xuân hè 2014 tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, , Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: 2, 12, 151-158

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 245

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt