So sánh đặc điểm hình thái và khả năng sản sinh độc tố của các chủng tảo lam thuộc chi Microcystis phân lập từ vùng Huế

 Nội dung tóm tắt: So sánh đặc điểm hình thái và khả năng sản sinh độc tố của các chủng tảo lam thuộc chi Microcystis phân lập từ vùng Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Jacob Larsen

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)

 Tập, (số), trang: 6, 4B, 949-956

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 27

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt