Phân tích hiệu quả kinh tế và các nhân tố tác động lên lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú xen ghép với cá (có Đối, cá Kình, cá Dìa) tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

 Nội dung tóm tắt: Phân tích hiệu quả kinh tế và các nhân tố tác động lên lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú xen ghép với cá (có Đối, cá Kình, cá Dìa) tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh, Trần Nguyên Ngọc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 4/2015, 167 - 174

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 52

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt