Phân tích độc tố một số loài tảo lam phân lập ở Việt Nam và xác định chất cylindrospermopsin ở loài Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju

 Nội dung tóm tắt: Phân tích độc tố một số loài tảo lam phân lập ở Việt Nam và xác định chất cylindrospermopsin ở loài Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Jame S. Metcalf

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội

 Tập, (số), trang: 335-337

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2007

 File đính kèm:

 Số lần xem: 35

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt