Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải cellulose và bước đầu ứng dụng tỏng xử lí phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh

 Nội dung tóm tắt: Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải cellulose và bước đầu ứng dụng tỏng xử lí phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Xuân Phương, Cao Thị Dung, Lê Thị Hương Xuân, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp (Trường Đại Học Nông Lâm Huế)

 Tập, (số), trang: 1, 1,

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 287

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt