PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MỐC PHÂN GIẢI CELLULOSE Ở THỪA THIÊN HUẾ NHẰM XỬ LÝ NHANH PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP

 Nội dung tóm tắt: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MỐC PHÂN GIẢI CELLULOSE Ở THỪA THIÊN HUẾ NHẰM XỬ LÝ NHANH PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Thị Hương Xuân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, Nhà xuất bản đại học Huế

 Tập, (số), trang: 317-327

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 282

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt