Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy dibenzofuran, một dẫn xuất của dioxin, từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế. Các mẫu đất được thu nhận từ 5 địa điểm khác nhau trên nền sân bay Aso cũ. Từ các mẫu đất đã thu được 3 chủng vi sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh trên môi trường tối thiểu bổ sung dibenzofuran làm nguồn carbon.Phân tích trình tự 16S rDNA của các chủng phân lập được cho thấy chúng tương đồng cao với Enterobacter cloacae (99%), Staphylococcussp. (99%)và Achromobactersp. (100%). Vì thế, chúng được đặt tên là Enterobacter cloacaeDF3, Staphylococcussp. DF5 và Achromobactersp. DF6. Các dữ liệu trình tự nucleotide đã được đăng ký trên GenBank với mã số lần lượt là MG774409, MG774408 và MG774410

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh, Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 141–148

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 117

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt