NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)

 Tập, (số), trang: (Đã nhận đăng)

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 92

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt