Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử RAPD liên kết với tính kháng bệnh héo xanh vi khuẩn ở cây cà chua bằng phương pháp BSA

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử RAPD liên kết với tính kháng bệnh héo xanh vi khuẩn ở cây cà chua bằng phương pháp BSA

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Duy Phong

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: CĐ GCT&VN, 4/2014, 55-60

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 216

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt