Nghiên cứu tuyển chọn giống và xác định mật độ trồng thích hợp cho cây rau chùm ngây (Moringa oleifera M.) nhập nội tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tuyển chọn giống và xác định mật độ trồng thích hợp cho cây rau chùm ngây (Moringa oleifera M.) nhập nội tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng,, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Phong

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: Chuyên đề CT VN-Tập1, Tháng 6, 118-126

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 232

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt