Nghiên cứu tập đoàn giông cà chua nhâp nôi trong vụ xuân hè và hè thu tại Thừa Thiên-Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tập đoàn giông cà chua nhâp nôi trong vụ xuân hè và hè thu tại Thừa Thiên-Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development

 Tập, (số), trang: 4, 55-60

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 239

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt