Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên glycoprotein C của virus dịch tả vịt phân lập tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công gene UL44 mã hóa tạo glycoprotein C (gC) của virus gây bệnh dịch ở tả vịt. Vùng mã hóa tạo kháng nguyên gC được phân lập từ mẫu bệnh phẩm gan vịt có kích thước 1296 bp, tương đồng 100% với trình tự gene được công bố trên Genebank (mã số: EU076811.1). Vùng gene UL44 mã hóa tạo chuỗi polypeptide hoàn chỉnh dài 431 acid amin và tương đồng 100 % với chuỗi polypeptide được công bố trên Genebank (mã số: ABW82653.1). Kết quả phân tích điện di SDS cho thấy protein dung hợp 6xHis-gC có khối lượng phân tử xấp xỉ khoảng 50 kDa.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Hải Yến

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 21-31

 Số ISSN/ISBN: 1859–1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 82

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt