Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene eltA của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene eltA của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Đặng Thanh Long

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 Tập, (số), trang: 126, 3A, 169-178

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 27

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt