Nghiên cứu sản xuất que chẩn đoán nhanh bệnh do Toxoplasma gondii gây ra ở người và gia súc

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu sản xuất que chẩn đoán nhanh bệnh do Toxoplasma gondii gây ra ở người và gia súc

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thúy Lan

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Khoa học Kỹ thuật Thú y

 Tập, (số), trang: XVI, 6, 56-61

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2009

 File đính kèm:

 Số lần xem: 30

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt