NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI MỚI TRỒNG TẠI QUẢNG BÌNH

 Nội dung tóm tắt: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI MỚI TRỒNG TẠI QUẢNG BÌNH

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hùng,

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: Chuyên đề GCT,VN, 1 (6/2016), 158-165

 Số ISSN/ISBN: 1829-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 279

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt