Nghiên cứu đa dạng di truyền và đánh giá tính độc của các chủng nấm gây bệnh đạo ôn ở Nam Trung bộ

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đa dạng di truyền và đánh giá tính độc của các chủng nấm gây bệnh đạo ôn ở Nam Trung bộ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 1, 264, 7-13

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 230

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt