NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA) NHẬP NỘI BẰNG CHỈ THỊ RAPD (Genetic diversity analysis of induced Moringa (Moringa oleifera) using RAPD markers)

 Nội dung tóm tắt: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA) NHẬP NỘI BẰNG CHỈ THỊ RAPD (Genetic diversity analysis of induced Moringa (Moringa oleifera) using RAPD markers)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Công Hoài Sơn, Trần Thị Thanh

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 1554-1563

 Số ISSN/ISBN: 978-604-913-759-4

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 365

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt