Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) tại Việt Nam

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) tại Việt Nam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Minh Hòa, Nguyễn Thùy Lan Anh, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 10, 4A, 977-984

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2012

 File đính kèm:

 Số lần xem: 30

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt