Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện chitinase 42 kDa của Trichoderma asperellum SH16 ở Saccharomyces cerevisiae

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện chitinase 42 kDa của Trichoderma asperellum SH16 ở Saccharomyces cerevisiae

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Le My Tieu Ngoc, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)

 Tập, (số), trang: 12, 4, 715-721

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 34

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt