Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng mọc mầm của hạt giống, sinh trưởng v

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng mọc mầm của hạt giống, sinh trưởng v

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Thị Kim Cúc, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trịnh Minh Qúy, Võ Văn Tin, Hồ Văn Đoàn

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Tế bào, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)

 Tập, (số), trang: 370, 36-43

 Số ISSN/ISBN: 1859-4581

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 21

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt