Khảo sát một số đặc điểm phân tử và nông sinh học của các dòng lúa chịu hạn

 Nội dung tóm tắt: Khảo sát một số đặc điểm phân tử và nông sinh học của các dòng lúa chịu hạn

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Song, Hồ Lê Quỳnh Châu, Hoàng Tấn Quảng, Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 37, 107-118

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2007

 File đính kèm:

 Số lần xem: 25

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt