Khả năng sinh độc tố của các chủng vi khuẩn lam Cylindrospermopsis raciborskii phân lập từ một số thủy vực ở Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Khả năng sinh độc tố của các chủng vi khuẩn lam Cylindrospermopsis raciborskii phân lập từ một số thủy vực ở Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Trân Nhi, Nguyễn Thị Cảnh, Trần Thị Mỹ Hoa

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. NXB Đại học Thái Nguyên

 Tập, (số), trang: 920-924

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2009

 File đính kèm:

 Số lần xem: 52

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt