Increase in cattle fascioliasis in coastal area of Thua Thien Hue province, Vietnam and its association with irrigation system.

 Nội dung tóm tắt: Increase in cattle fascioliasis in coastal area of Thua Thien Hue province, Vietnam and its association with irrigation system.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Lê Công Thịnh, Nguyễn Thị Thuỳ, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: The 76th Annual Meeting of Japanese Society of Parasitology

 Tập, (số), trang: 76, 20

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 45

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt