Hình thái và độc tố của một số loài vi khuẩn lam trong chi Microcystis Kützing ex Lemmermann, 1970 Nom. Cons phân lập ở hồ Trị An – tỉnh Đồng Nai.

 Nội dung tóm tắt: Hình thái và độc tố của một số loài vi khuẩn lam trong chi Microcystis Kützing ex Lemmermann, 1970 Nom. Cons phân lập ở hồ Trị An - tỉnh Đồng Nai.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hồ Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu Liên, Tôn Thất Pháp

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học. Hà Nội.

 Tập, (số), trang: 6, 957-961.

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 76

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt