Genetic variability of “Thanh tra” pummelo (Citrus grandis Osbeck) in Thua Thien Hue, Vietnam

 Nội dung tóm tắt: Genetic variability of “Thanh tra” pummelo (Citrus grandis Osbeck) in Thua Thien Hue, Vietnam

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Le Thi Xuan, Ngo Thi Mai, Nguyen Van Trung, Nguyễn Thị Thu Liên, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (1859-2171)

 Tập, (số), trang: 2, 4, 306-314

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 18

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt