Đáp ứng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng bệnh do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn

 Nội dung tóm tắt: Đáp ứng kháng thể sau tiêm vacxin phòng bệnh do Mycoplasma hyopneumoniae (MH) gây ra ở lợn được khảo sát bằng phản ứng ELISA phát hiện kháng thể. Tiêm vacxin cho lợn nái hậu bị 2 lần trước khi phối giống, đáp ứng kháng thể ở lợn mẹ được khảo sát trong huyết thanh (10, 20 ngày sau khi tiêm vacxin lần 2 và tại thời điểm lợn nái sinh con) và sữa đầu. Kháng thể thụ động của lợn con được khảo sát trong huyết thanh tại các thời điểm 7, 14, 21, 28 và 35 ngày tuổi. Tiêm vacxin cho lợn con vào 35 và 56 ngày tuổi, kháng thể chủ động của lợn con được khảo sát trong huyết thanh tại các thời điểm 42, 49, 56, 63, 66, 70, 105, 140, 170 ngày tuổi. Kết quả cho thấy lợn mẹ được tiêm 2 mũi vacxin trước khi phối giống có đáp ứng miễn dịch kéo dài đến khi lợn đẻ và lợn con thu nhận được từ sữa đầu lượng kháng thể thụ động tương đối cao. Kháng thể thụ động giảm dần, cho kết quả ELISA âm tính vào khoảng 35 ngày tuổi. Lợn con được tiêm 2 mũi vacxin vào ngày tuổi thứ 35 và 56 có kết quả ELISA dương tính cho đến 170 ngày tuổi.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Đinh Thị Bích Lân, Lê Văn Phước, Lê Xuân Ánh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

 Tập, (số), trang: 18, 2, 17-22

 Số ISSN/ISBN: 1859-4751

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 84

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt