Đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chịu nóng và kháng bệnh héo xanh vi khuẩn(ralstonia solanacearum) của tập đoàn cà chua nhập nội trong vụ hè thu sớm 2013 tại Thừa Thiên-Huế

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chịu nóng và kháng bệnh héo xanh vi khuẩn(ralstonia solanacearum) của tập đoàn cà chua nhập nội trong vụ hè thu sớm 2013 tại Thừa Thiên-Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Science of Hue University

 Tập, (số), trang: 91B, 3, 69-80

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 241

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt