ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔHỢP LAI MƯỚP HƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNGTẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔHỢP LAI MƯỚP HƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNGTẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: Chuyên đề GCT, VN, 1 (6/2016), 166-173

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 251

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt