Đặc điểm hình thái, sinh trưởng và phát triển của Bưởi thanh trà (Citrus grandis (l.) Osbeck) tại các vùng khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) là loài cây ăn quả đặc sản, có hương vị và phẩm vị đặc biệt, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao của Thừa Thiên Huế. Hiện nay, tổng diện tích trồng giống bưởi này ở Thừa Thiên Huế khoảng 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở các vùng phù sa ven sông, đặc biệt là ven sông Hương (chiếm 48,5%), sông Bồ (khoảng 28%), sông Ô Lâu (khoảng 18%), sông Truồi (khoảng 2,6%) và rải rác ở một số nơi khác. Tuy nhiên, sự biến dị về mặt hình thái ở bưởi Thanh trà giữa các vùng khác nhau rất lớn, độ đồng nhất của giống thấp, có nhiều dạng kiểu hình mới xuất hiện làm giảm chất lượng của quả. Ở các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã xác định sự đa dạng di truyền của bưởi Thanh trà của các vùng khác nhau ở Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến dị di truyền xảy ra mạnh trong qu ần thể bưởi Thanh trà, ít khi tìm thấy hai cá thể giống nhau hoàn toàn. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiếp tục đánh giá các đặc điểm hình thái, sinh lý và hóa sinh của bưởi Thanh trà trên diện rộng để đánh giá chính xác hơn đa dạng sinh học của chúng và làm cơ sở cho việc chọn giống bưởi Thanh trà sau này.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Trung, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

 Tập, (số), trang: 1269-1275

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 173

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt