Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Thị Khánh Linh, Trịnh Hữu Tấn, Đặng Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Quốc Dung

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

 Tập, (số), trang: 1366-1371

 Số ISSN/ISBN: 978-604-913-759-4

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 154

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt