Đa dạng quần thể bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) ở Hương trà, Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Đa dạng quần thể bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) ở Hương trà, Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Liên, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 8, 2, 213-220

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2010

 File đính kèm:

 Số lần xem: 26

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt