CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÂY TRỒNG

 Nội dung tóm tắt:

 Thể loại: Giáo trình

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, HOÀNG VĂN NAM, DƯƠNG THANH THỦY, TRẦN THỊ TRIÊU HÀ, TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 978-604-974-085-5

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 31

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt