Cloning and expression of neutral protease gene from Bacillus subtilis

 Nội dung tóm tắt: Cloning and expression of neutral protease gene from Bacillus subtilis

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Song, Lê Đức Dũng, Dương Đức Lợi, Trương Thị Bích Phượng, Đỗ Thị Bích Thủy

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 6, 4B, 963-970

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2008

 File đính kèm:

 Số lần xem: 80

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt