Cải thiện mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp LTA của Escherichia coli trong tế bào khả biến,Escherichia coli BL21 (DE3)

 Nội dung tóm tắt: Cải thiện mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp LTA của Escherichia coli trong tế bào khả biến,Escherichia coli BL21 (DE3)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 25, 5, 49 - 55

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 48

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt