Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp Cryptosporidium parvum Cp23 trong E.coli Bl21 (DE3)

 Nội dung tóm tắt: Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp Cryptosporidium parvum Cp23 trong E.coli Bl21 (DE3)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thị Thu Giang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 21, 6, 35-42

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 92

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt