Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp 3-1E của Eimeria trong Escherichia coli BL21 (DE3)

 Nội dung tóm tắt: Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu này nhằm cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp 3-1E trong tế bào E. coli chủng BL21 (DE3) mang gen kháng nguyên 3-1E của cầu trùng Eimeria. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy LB cho khả năng sinh trưởng tốt nhất của chủng E. coli BL21 (DE3) với tỷ lệ tiếp giống 2% (OD600 = 0,8), lắc 200 vòng/phút ở 37ºC sau 11 giờ nuôi cấy. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của protein dung hợp 6xHis-3-1E lại cho kết quả tốt nhất trên môi trường YJ trong cùng một điều kiện tối ưu (nồng độ chất cảm ứng IPTG là 0,8 mM, nuôi lắc ở 200 vòng/phút, nhiệt độ cảm ứng 20ºC trong thời gian 10 giờ). Sắc ký lọc gel 6xHis cho thấy sản phẩm protein dung hợp 6xHis-3-1E có khối lượng phân tử vào khoảng 26 kDa.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Tấn Quảng, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine, Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)

 Tập, (số), trang: XXIII, 2, 55-63

 Số ISSN/ISBN: 1859-4751

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 211

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt